Accountant - Księgowy

Job Overview


Jesteś Polakiem, obecnie mieszkasz i pracujesz w Irlandii i chcesz wrócić do domu?
Nasz klient poszukuje obecnie wykwalifikowanego księgowego, który dołączy do zespołu Mayo i po 12 miesiącach przeprowadzi się do Polski.

KLUCZOWE OBOWIĄZKI
Jako starszy księgowy biegle władający językiem polskim będziesz odpowiedzialny za szereg obowiązków związanych z polską jednostką biznesową, w tym za raportowanie i analizę zarządczą, a także za sprawozdawczość finansową i korporacyjną. Zgłosisz się do Kontrolera Finansowego z siedzibą w Irlandii.
Wśród obowiązków i odpowiedzialności obejmują
* Raportowanie korporacyjne obejmuje prezentacje finansowe magazynu w Polsce wraz z odpowiednimi informacjami o głównych różnicach w kosztach i przychodach
* Pakiet sprawozdawczości korporacyjnej zawierający wskaźniki niefinansowe, które zapewniają szczegółową analizę i wgląd w istotne odchylenia
* Prezentacja pakietów korporacyjnych do budżetowania i prognozowania
* Comiesięczne raportowanie wyników dla zespołów finansowych i kierownictwa budowy
* Odpowiadaj na zapytania finansowe poprzez gromadzenie, analizowanie, podsumowywanie i przedstawianie odpowiednich komentarzy
* Przygotowanie modelu finansowego i biznesowego
* Kluczowy członek finansowy odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z biegłymi rewidentami i przygotowywanie wspierających harmonogramów finansowych do sporządzania bilansów
* Utrzymywać regularną i otwartą komunikację z irlandzkimi oddziałami, które są głównym punktem kontaktowym w zakresie informacji finansowych dotyczących naszego polskiego podmiotu

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE
* Ponad 5 lat jako księgowy
* Wykwalifikowany księgowy akredytowany przez odpowiednią irlandzką lub polską instytucję
* Gotowość do pracy w naszym irlandzkim biurze przez 12 miesięcy, a następnie do pracy w pełnym wymiarze godzin w naszym magazynie w Czeladzi
* Dobre umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej i przygotowywania kont zarządczych
* Zdolność do współpracy z kierownictwem wyższego szczebla w całej organizacji

Jeśli posiadasz umiejętności wymagane na tym stanowisku i jesteś zainteresowany stałą przeprowadzką do Polski - prześlij swoje najnowsze CV do Bernadette Sisson do natychmiastowego rozpatrzenia.

Apply Today

* indicates required field